Elementāra gatavība kaujai

[..] ZS likuma papildināšana ar 22¹ pantu

Šobrīd normatīvajos aktos pirmās palīdzības apmācība un pirmās palīdzības apmācību programmas ir balstītas uz pirmās palīdzības sniegšanu situācijās, kad neatliekamā medicīniskā palīdzība ir savlaicīgi pieejama. Pašreiz nevienā normatīvajā aktā nav noregulēts jautājums par zemessargu tiesībām, pildot dienesta pienākumus, sniegt paplašinātu pirmo palīdzību un lietot aprīkojumu, medicīniskos materiālus un medikamentus pēc attiecīgas mācību kursa programmas apgūšanas.

ZS likuma 5. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka zemessargs apsolās netaupot spēkus, veselību un dzīvību, sargāt Latvijas valsti un tās neatkarību. Starptautisko [izcēlums mans- VB] operāciju laikā ievainotajiem zemessargiem dzīvībai kritiskā stāvoklī negadījuma vietā nav pieejama tūlītēja ārstniecības personu sniegta medicīniskā palīdzība. To pierādījusi starptautisko operāciju pieredze. Lai glābtu ievainoto zemessargu dzīvības, viņu dienesta biedriem jāprot veikt dzīvībai svarīgu funkciju nodrošināšanas pasākumus, jārīkojas ātri un efektīvi. Tādēļ, lai spētu glābt kaujā cietušā dzīvību, zemessargiem ir nepieciešamas plašākas prasmes un iemaņas pirmās palīdzības sniegšanā nekā pārējiem sabiedrības locekļiem [izcēlums mans- VB], izmantojot speciālu aprīkojumu, medicīniskos materiālus un medikamentus. Attiecīgi viņiem jāapgūst paplašinātās pirmās palīdzības mācību kursa programma, lai saskaņā ar starptautiskajā [izcēlums mans- VB] operācijā veicamajiem uzdevumiem, negadījuma vietā spētu nodrošināt tūlītējus ievainoto dzīvībai svarīgu funkciju stabilizācijas pasākumus, līdz ievainotais tiek nogādāts pie ārstniecības personām, un tādējādi glābtu viņa dzīvību. Šāds risinājums tiek realizēts Ziemeļatlantijas līguma organizācijas valstu armijās. Atsevišķu Nacionālo bruņoto spēku (turpmāk – NBS) struktūrvienību uzdevumu specifika Latvijas Republikas teritorijā palīdzības sniegšanā kaujas uzdevumu laikā ievainotajiem dzīvībai kritiskā stāvoklī liedz izmantot ārstniecības personu palīdzību, kurām nav kaujinieku kvalifikācijas (sarežģīta operacionālā vide, specifiskas iemaņas). Tādēļ Latvijas Republikas teritorijā kaujas uzdevumu izpildes laikā (atbalsta sniegšana sabiedriskās kārtības nodrošināšanās, terorisma apkarošanas operācijās, bīstamu bruņotu noziedznieku aizturēšanas u.c. operācijās Latvijas Republikas teritorijā) [izcēlums mans- VB] minētajās struktūrvienībās nepieciešami zemessargi, kuri apguvuši paplašinātās pirmās palīdzības mācību kursa programmu un minētajās situācijās ievainotajiem spētu nodrošināt dzīvību glābjošus pasākumus. Valsts atbildība ir nodrošināt, lai viņi būtu atbilstoši apmācīti, ekipēti un kaujas ievainojumu gadījumos līdz ārstniecības personu ierašanās brīdim spētu viens otram sniegt nepieciešamo palīdzību un neaizietu bojā savlaicīgas palīdzības nesniegšanas dēļ. Tāpēc ir nepieciešams papildināt ZS likumu ar 22.¹pantu, nosakot, ka zemessargs, kurš apguvis paplašinātās pirmās palīdzības mācību kursa programmu, pildot dienesta pienākumus, ir tiesīgs sniegt paplašināto pirmo palīdzību, [izcēlums mans- VB] izmantojot Ministru kabineta apstiprinātajā sarakstā iekļauto aprīkojumu, medicīniskos materiālus un medikamentus.[..]

22.1 pants. Zemessarga tiesības sniegt paplašināto pirmo palīdzību

(1) Zemessargs, kurš apguvis paplašinātās pirmās palīdzības mācību kursa programmu, pildot dienesta pienākumus, ir tiesīgs sniegt paplašināto pirmo palīdzību, izmantojot Ministru kabineta apstiprinātajā sarakstā iekļauto aprīkojumu, medicīniskos materiālus un medikamentus.

(2) Ministru kabinets nosaka zemessargu paplašinātās pirmās palīdzības mācību kursa programmu, kārtību, kādā nodrošina apmācību paplašinātās pirmās palīdzības sniegšanā, un kārtību, kādā ārvalstīs apgūtu mācību kursu atzīst Latvijas Republikā, kā arī paplašinātās pirmās palīdzības sniegšanai paredzētā aprīkojuma, medicīnisko materiālu un medikamentu uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtību.”

avots

vara bungas: Doma skaidra paplašināto pirmo palīdzību biedram var sniegt attiecīgu PPP sertifikātu ieguvis karavīrs/zemessargs. Tājā pat laikā apmācības efektivitāte krītās, ja nav vai trūkst paredzētā aprīkojuma un instrumentu. Tātad iespējami divi tālākās rīcības varianti:

 1. Katrs karavīrs/zemessargs cenšās iegūt PPP sertifikātu  un personīgo IFAK komplektu;
 2.  Katrā ZS nodaļā ir 2-3 PPP sertifikāta ieguvēji un nokomplektēta nodaļas medsoma. Katrā vadā ir vada medsoma.

Labdariem būtu jākoncentrējas uz to, ka gadījumā, ja  ZS ir 8000-12000 zs, tiem  nepieciešami  vismaz tikpat daudz IFAK komplektu un 800-1200 CCRK pilnībā nokomplektētu nodaļas medsomu un 300-400 vada medsomu.

 

Advertisements

17 responses to “Elementāra gatavība kaujai

 1. nebija tur mēnesis non-stop pa darba dienām tam kursam? tad jau gan daudzi to izies..

 2. Agris Purviņš

  Tu man kā jurists varētu paskaidrot, kā zemessargs var nokļūt starptautiskā operācijā? Līdz šim pēc manas izpratnes zemessargi nav bijuši SO, jo līdzko viņi noslēdz līgumu, tad viņi automātā kļūst par PD karavīriem, jo par dienestu SO viņi saņem atalgojumu un nevis DUI. Tiesa atalgojums viņiem bija nedaudz mazāks par tiem, kas dodas uz SO no PD vienībām.

  • EU kaujas grupa piemēram, bija arī citi varianti. ZS kas noslēdzis līgumu par dalību SO par PD karavīru nekļūst, jo tad būtu jšlēdz attiecīgs līgums. Pielīdzināms gan ir. Jebkāda NATO 5.panta realizācija LV arī būtu starptautiskā operācija.
   Īsumā viss, kas nav “starptautiska operācija” palien zem “u.c.” anotācijas tekstā. “Draudu nav”(c) ir mūsu lozungs, piesardzība ir mūsu karogs.

 3. ….sanāk, ka šobrīd NBS negrib mācīt zemīšus un dot viņiem normālu med-komplektu, jo baidās ka viņi nav apmācīti un kaut ko sačakarēs??? Un tajā pašā laikā, negrib viņus pat mācīt tālāk par pašu vienkāršāko pirmo palīdzību?? Es nesaprotu kur ir problēma……..NBS baidās ka viņus iesūdzēs tiesā, jo pastāv iespēja ka viens zemmesargs otram nepareizi žņaugu uzliks???

  • No medicīnas viedokļa tas ir pareizi, ka kurš katrs nedrīkst līst ar savām netīrām roķelēm katrā brūcē. Vienkāršo pirmo palīdzību mums visiem māca jau autovadītāju kursos, bet paplašināto līdz šim tikai PD karavīriem un tieši tas ir nepareizi. Domāju, ka lai mācītu PPP ZS trūka pamatojuma “priekš kam?”, jo tas nav vienas dienas kurss, bet riktīgs drills, kas prasa telpas, instruktorus uc resursus. Priekš kam to darīt, ja mūs sargās kanādieši, albāņi un ameriķāņi? Tāpat, ja ZS trūka visa kā cita neskatoties uz 26 gadu “stiprināšanu”, tad kādēļ gan PPP jomā būtu jābūt labāk? ZS nāk un iet, bet katra zs apmācība PPP maksā bargu naudu.
   Paramediķis vai karavīrs-glābējs ir specialitāte, kurā jābūt apmācītiem vismaz tik zs cik apakšvienībās ir vada un nodaļu medsomu pēc štata.

 4. Pats nesen piedalījos PPP kursos Alūksnes KS. Kurss bīja intensīvs, bet informatīvs un profesionāli novadīts, cik es saprotu, tad mans kurss bija tieši pirmais (tātad izmēģinājuma trusīši) Būtībā neko sliktu nevaru teikt!
  Pilnīgi piekrītu varabungas viedoklim, par to kad Katrā ZS nodaļā ir 2-3 PPP sertifikāta ieguvēji un nokomplektēta nodaļas medsoma. Katrā vadā ir vada medsoma. Jācer vien ka, tas tiešām arī piepildītos tuvākajā nakotnē!

 5. Trijos turpinājumos par medicīnisko palīdzību Donbasā separu pusē (krievu valodā) http://twower.livejournal.com/2075262.html
  Šeit https://www.youtube.com/watch?v=0roZRZDyCWk pirmā minūte kā izskatijās tajā “hospitālī”

  • “Не обязательно ведь, чтобы каждый знал, хотя бы один из десяти потренировался, теорию поучил”

 6. Vai varabungas te uzdos jautājumu par aizsardzību?

  http://m.delfi.lv/latvija/article.php?id=48634209

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.