Šķirstot PSRS militāro periodiku. Sveiciens no 1988.gada (papildināts 08.08.)

vara bungas: Ārkārtīgi interesanti šodien lasīt rakstus, kas tapuši XX gs 80-to gadu beigās. Tā laika Varšavas pakta valstu un NATO pretstāvēšanas  tēmas ir tik aktuālas, ka vienkārši nopūšot putekļus no žurnāliem un pārpublicējot dažus rakstus mūsdienu lasītājs pat nepamanītu, ka  tie ir sarakstīti jau pirms gadiem 30-40 . Tāpat daudzu veco rakstu kvalitāte ir izcila, jo lai gan  tie  nenāk no slepeniem arhīviem, tolaik ne kurš katrs varēja tikt  pie publikācijas politoloģijai, militāriem jautājumiem  vai  starptatiskajām  attiecībām veltītajos izdevumos. Nopietnas analītikas  lasītāju loks  bija ierobežots, tie bija PSKP partijas un armijas funkcionāri, kurus lietas labā nedrīkstēja barot ar prastai tautai pagatavotu propagandu. Tomēr attiecībā uz  Aukstā kara laika analītiķu rakstiem  jābrīdina no krišanas otrā grāvī, vienmēr jāatceras, ka starptautiskā situācija šobrīd ir manāmi atšķirīga un arī militāro tehnoloģu attīstība  ir būtisks  faktors, kas ietekmē  lielvalstu ārpolitiku. Tādēļ stratēģiskajā – makro līmenī 80-to gadu militārā analītika ir vērā ņemama, bet atziņas, kas skar militārās analīzes mikro līmeņus var tikai traucēt un maldināt.

Zemāk hipersaite uz rakstu, kura autori analizē iespējamos kaujas darbības paveidus (četrus), kā varētu izvērsties liela mēroga karš  Eiropā.  Piedāvātajos variantos skaidri saskatāmas līdzības  ar pašreizējo situāciju Donbasā (ceturtais variants) un  to kā,  saprātīgi vērtējot, mēs paši varētu  izteloties iespējamo konvencionālo karu (trešais variants), kura draudus nesaskata tikai __________ (vajadzīgo epitetu ierakstīt).

VB: Vai kāds var iedomāties mūsdienu NATO valstu valdības, kas būtu gatavas iet uz ko vairāk par šo?

[..] Вариант третий предусматривает у сторон способность только к разгрому вторгшейся группировки противника на защищаемой территории, без перехода в контрнаступление за пределы границы.
Суть такой обороны в том, что боевые действия не переносятся на территорию стороны, начавшей войну. В результате активных действий обороняющегося лишь восстанавливается положение, существовавшее до начала военных действий (статус-кво анте). Возможности сторон по проведению активных действий на взаимной основе ограничиваются оперативным масштабом – способностью к контрударам (армейская группа, армия). Соответственно и понятие победа допускается лишь в оперативном и тактическом масштабе, но исключается в стратегическом. [..]

VB: Gandrīz Ukrainas gadījums

[..] оборона может полностью стать “ненаступательной обороной”, [..] Соответственно понятие победа в данном варианте сохраняется лишь в тактическом масштабе. На стратегическом и оперативном уровне понятие победа исключается. [..]

VB: Bija aktuāli  tolaik un nekas nav mainījies šodien:

[..] При массовом применении обычного оружия не исключено преднамеренное или случайное нападение на ядерные и химические средства противника, в том числе на склады ядерных или химических боеприпасов, пусковые установки, машины-хранилища для перевозки ядерных боеголовок и снарядов, транспортно-заряжающие машины и другие подобные объекты. По своим последствиям это может оказаться адекватным применению соответствующих средств массового поражения[..]

[..] Удары обычных огневых средств в определенных условиях способны разрушить и многочисленные европейские атомные электростанции и энергоустановки. Результат был бы фактически равнозначен нападению с применением ядерного оружия, а последствия значительно более ощутимы, чем при аварии Чернобыле.[..]

VB: Attiecīgi…

[..] Необходимо продумывать и закладывать в механизм взаимоотношений противостоящих друг другу сторон такие элементы, которые способствовали бы локализации возникшего в случае несрабатывания политико-дипломатических “предохранителей” вооруженного конфликта. Задача представляется столь же сложной, сколь необходимым является ее решение. [..]

[..] стороны могут договориться о каком-то предельном количественном уровне, превышение которого будет рассматриваться как отход от оборонительной концепции и приобретение наступательных возможностей. [..]

Šos priekšlikumu autors rakstīja vadoties  no PSRS pozīcijas, bet tagad aptuveni to pašu piedāvā NATO. Paradoks.

VB: Jāatzīst, ka pašreiz notiek pilnīgi pretēji procesi, kas pats par sevi jau ir rādītājs (indikātors).

[..] Сокращение числа крупных военных учений и маневров, а тем более отказ от их проведения может считаться наглядным свидетельством оборонительных намерений сторон. Этой же цели служит и увеличение срока предварительного уведомления, и ограничение числа участников учений, не требующих предварительного уведомления[..]

 

avots

Autori:

А.Кокошин – член-корреспондент АН СССР,
В.Ларионов – генерал-майор в запасе, профессор, доктор исторических наук

 

UPD1  Jaunākās US atziņas

[..] One reason why these contingencies are such a concern is that NATO has few options for responding in kind—and therefore might find it extremely difficult to deter them in the first place. Given the low readiness, limited quantity, and questionable survivability of U.S. nuclear weapons and delivery systems based in Europe, not to mention the general aversion to nuclear weapons prevalent among many NATO members, the alliance has both capability and credibility gaps when it comes to situations such as those described above. That, in turn, provides opportunities for a risk-acceptant Russia to engage in nuclear brinkmanship and perhaps resort to nuclear use. Specifically, Moscow might be emboldened to make nuclear threats during a crisis because NATO cannot easily issue similar warnings in response. And, in the event of a conflict, it might be confident that a nuclear attack would not lead to a nuclear reprisal given the possibility that the United States would have to employ strategic weapons, which could heighten the risk of an uncontrollable conflagration. In fact, given that risk, NATO might opt to back down rather than absorb additional nuclear strikes or take the chance of triggering a massive nuclear exchange.
In sum, these types of tailored nuclear threats and limited nuclear use scenarios could present the United States with pre-war and intra-war deterrence challenges that differ from those it has been preoccupied with in the past—challenges its existing extended nuclear deterrence posture might not be well-equipped to manage. [..]

avots

VB: No kopsavilkuma redzams, ka NATO Baltijā šobrīd cenšas īstenot 1988.gada rakstā minēto 2.variantu, tikai  bez kodolieroču pielietošanas opcijas.

Advertisements

4 responses to “Šķirstot PSRS militāro periodiku. Sveiciens no 1988.gada (papildināts 08.08.)

  1. Pareizi pateikts, toreiz apskati un raksti bija ar augstāku kvalitāti.

  2. Agris Purviņš

    Ģenerālis Pēteris Radziņš:
    “„Ikkatrs jauns karš atnes jaunus pārsteigumus. Šos pārsteigumus nav iespējams pārvarēt ar formām, vai sastingušiem taktiskiem paņēmieniem; karaspēks būs tikai tad spējīgs pārvarēt šos pārsteigumus, ja viņš ir apmācīts īstai kara mākslai, bet nevis pēc sastingušiem paņēmieniem un šabloniem. Šī īstā kara māksla ir jāmācās no kara vēstures, bet ne tikai no savas vien, jo tie kara apstākļi, kuri reiz bija, vairs otrreiz neatkārtosies: nākošo reiz nāks priekšā kaut kas pavisam citāds. Kara vēsture nav mācības grāmata ar pilnīgi gatavām pareizām teorijām priekš izlietošanas katrā piemērotā gadījumā; kara vēsture nav arī lasāma grāmata gara laika kavēšanai. Viņa ir mums ļoti nopietns skolotājs, kurš mums rāda – ja ejam pietiekoši uzmanīgi – lietas, kuras mēs nekad nebūsim redzējuši un arī neredzēsim, bet kuras katru acumirkli var nakti priekšā kādā nebūt līdzīgā, jeb pārgrozītā veidā. Kara vēsturu mums māca saprast šo lietu būtību, bet nevis formu – lietas, par kurām, ja viņas parādīsies, un viņas nāks priekša, ja būs karš – mums, kara vīriem un kara zinību pasniedzējiem, būs jādod savs, noteikts un izsmeļošs slēdziens, – kā šīs parādības, šos negaidītos gadījumus pārvarēt. Ja mēs nebūsim spējīgi dot kādu slēdzienu, ja mēs atzīsimies, ka jaunās parādības – vai nu tās būtu jauna tipa tanki, violetie stari, gaisa artilērija, vai kaut kas cits tamlīdzīgs – ir priekš mums negaidītas un nepārvaramas, – mūsu kara spēks vienkārši pacels augšā rokas – noliks ieročus. ”

    Latvijas kareivis. Karaspēka apmācīšana un kauja 1920.g.3.decembris. Nr.239

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s